ติดต่อเรา : Contact
โรงเรียนบ้านชมน้อย ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย

หมายเลขโทรศัทพ์ :0649416658,0810562285
อีเมล์:chomnioe@loei1.go.th


ผู้บริหาร

ชื่อนางรัตนาภรณ์  พินิจนึก 
หมายเลขโทรศัพท์:0810562285
อีเมล์:Tooktoon.ck@gmail.com


Comments