แผนผังโรงเรียน

แผนผังโรงเรียนบ้านชมน้อย

แผนผังเส้นทางไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต ๑