ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียนโรงเรียบ้านชมน้อย

ชุดนักเรียน

ชุดอาเซียน

ชุดพละ

ชุดลูกเสือสำรอง-ลูกเสือเนตรนารี

ชุดวิถีพุทธ